Danh mục
-25%
Đóng

Hạt Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A Size S Màu Trắng Zencelo A

60,500 45,375
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Màu Đồng Size S Zencelo A

140,800 105,600
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Cắm Đơn 3 Chấu 16A Màu Trắng Size S Zencelo A

116,600 87,450
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Sạc USB 2.1A Đơn Zencelo Màu Đồng Size S

413,600 310,200
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Sạc USB 2.1A Đơn Zencelo Màu Trắng Size S

349,800 262,350
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ TV Zencelo Màu Đồng Size S

145,200 108,900
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-24%
Đóng

Hạt Ổ TV Zencelo Màu Trắng Size S

125,400 94,850
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập