Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

Danh mục
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P 20kA A9L15691 Acti9 Schneider

1,804,000
 • Số pha: 1P
 • Loại : Chống sét lan truyền
 • Dòng cắt sét Imax: 20kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P 20kA A9L20100 Acti9 Schneider

1,966,800
 • Số pha: 1P
 • Loại : Chống sét lan truyền
 • Dòng cắt sét Imax: 20kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P 40kA A9L15686 Acti9 Schneider

1,922,800
 • Số pha: 1P
 • Loại : Chống sét lan truyền
 • Dòng cắt sét Imax: 40kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P 40kA A9L40100 Acti9 Schneider

2,094,000
 • Số pha: 1P
 • Loại : Chống sét lan truyền
 • Dòng cắt sét Imax: 40kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P 45kA EZ9L33145 Easy9 Schneider

592,800
 • Số pha: 1P
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN
 • Dòng cắt sét In: 20kA
 • Dòng cắt sét Imax: 45kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV
 • Dòng sản phẩm : Easy 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P 65kA A9L65101 Acti9 Schneider

2,574,000
 • Số pha: 1P
 • Loại : Chống sét lan truyền
 • Dòng cắt sét Imax: 65kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P+N 20kA A9L15692 Acti9 Schneider

3,000,800
 • Số pha: 1P+N
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN-S
 • Dòng cắt sét In: 5kA
 • Dòng cắt sét Imax: 20kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV + GDT
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P+N 20kA A9L20500 Acti9 Schneider

3,273,600
 • Số pha: 1P+N
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN-S
 • Dòng cắt sét In: 10kA
 • Dòng cắt sét Imax: 20kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV + GDT
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P+N 40kA A9L15687 Acti9 Schneider

3,207,600
 • Số pha: 1P+N
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN-S
 • Dòng cắt sét In: 15kA
 • Dòng cắt sét Imax: 40kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV + GDT
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P+N 40kA A9L40500 Acti9 Schneider

3,502,400
 • Số pha: 1P+N
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN-S
 • Dòng cắt sét In: 15kA
 • Dòng cắt sét Imax: 40kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV + GDT
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P+N 65kA A9L65501 Acti9 Schneider

4,571,600
 • Số pha: 1P+N
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN-S
 • Dòng cắt sét Imax: 65kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV + GDT
 • Dòng sản phẩm : Acti 9
-20%
Đóng

Aptomat Chống Sét Lan Truyền 1P+N 8kA A9L08500 Acti9 Schneider

2,750,000
 • Số pha: 1P+N
 • Loại : Chống sét lan truyền loại 2,  nguồn TT, TN-S
 • Dòng cắt sét In: 5kA
 • Dòng cắt sét Imax: 8kA
 • Dòng điện áp: 230V
 • Chất liệu: Nhựa chống cháy
 • Công nghệ lọc sét : MOV + GDT
 • Dòng sản phẩm : Acti 9