Hiển thị 1–12 của 84 kết quả

Danh mục
-33%
Đóng

Aptomat Đen HB 2P1E Panasonic

57,955
 • Số cực: 2P1E
 • Dòng điện định mức: 6A-40A
 • Điện áp định mức: AC 240V
 • Dòng ngắn mạch định mức: 1.kA (6A) - 1.5kA (10-40A)
-34%
Đóng

Aptomat MCB 1P 06A – 40A PANASONIC

58,740
 • Dòng điện định mức : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 6kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 1P 50A – 63A PANASONIC

137,940
 • Dòng điện định mức : 50A, 63A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 6kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 1P 80A – PANASONIC

508,200
 • Dòng điện định mức : 80A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 10kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 2P 06A- 40A PANASONIC

168,300
 • Dòng điện định mức : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 6kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 2P 100A – PANASONIC

1,108,800
 • Dòng điện định mức : 100A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 10kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 2P 50A – 63A PANASONIC

277,860
 • Dòng điện định mức : 50A - 63A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 6kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 2P 80A – PANASONIC

1,006,500
 • Dòng điện định mức : 80A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắn mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 10kA
 • Hãng sản xuất: Panasonic
-34%
Đóng

Aptomat MCB 3P 06A – 40A PANASONIC

297,660
 • Dòng điện định mức : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắt mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 6kA
 • Ngắt điện nhanh hơn , giúp hệ thống điện an toàn hơn và phòng ngừa hỏa hoạn
 • Dòng điện chạy qua tiếp điểm ổn định hơn giúp giảm hao mòn tiếp điểm, tăng tuổi thọ cầu dao và thiết bị sử dụng điện
 • Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ đóng điện / tắt điện/ ngắn mạch
-34%
Đóng

Aptomat MCB 3P 100A – PANASONIC

1,419,000
 • Dòng điện định mức : 100A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắt mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 10kA
 • Ngắt điện nhanh hơn , giúp hệ thống điện an toàn hơn và phòng ngừa hỏa hoạn
 • Dòng điện chạy qua tiếp điểm ổn định hơn giúp giảm hao mòn tiếp điểm, tăng tuổi thọ cầu dao và thiết bị sử dụng điện
 • Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ đóng điện / tắt điện/ ngắn mạch
-34%
Đóng

Aptomat MCB 3P 50A – 63A PANASONIC

445,500
 • Dòng điện định mức : 50A, 63A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắt mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 6kA
 • Ngắt điện nhanh hơn , giúp hệ thống điện an toàn hơn và phòng ngừa hỏa hoạn
 • Dòng điện chạy qua tiếp điểm ổn định hơn giúp giảm hao mòn tiếp điểm, tăng tuổi thọ cầu dao và thiết bị sử dụng điện
 • Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ đóng điện / tắt điện/ ngắn mạch
-34%
Đóng

Aptomat MCB 3P 80A – PANASONIC

1,346,400
 • Dòng điện định mức : 80A
 • Tính năng: Tự động bảo vệ quá tải và Ngắt mạch.
 • Dòng rò : 30mA
 • Dòng cắt danh định mức : 10kA
 • Ngắt điện nhanh hơn , giúp hệ thống điện an toàn hơn và phòng ngừa hỏa hoạn
 • Dòng điện chạy qua tiếp điểm ổn định hơn giúp giảm hao mòn tiếp điểm, tăng tuổi thọ cầu dao và thiết bị sử dụng điện
 • Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ đóng điện / tắt điện/ ngắn mạch