Hiển thị 1–12 của 45 kết quả

Danh mục
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu KIMCUONG 6 Lá

2,200,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D600mm xH130mm x 4 vòng
 • Công suất: 85W
 • Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP ANTAHOA 12 Cánh

7,500,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K – Vàng 3000K – Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D900mm xH130mm
 • Công suất: 96W
 • Chất liệu: Viền nhôm, bọc Mica
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP ANTALT Pha Lê

7,800,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K – Vàng 3000K – Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D1000mm xH130mm
 • Công suất: 96W
 • Chất liệu: Viền nhôm, bọc Mica, thả pha lê
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-0603-3M

2,500,000
 •  Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 •  Có điều khiển ( Remote)
 •  Kích thước : D500mm
 •  Công suất: 60W
 •  Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 •  Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 •  Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-1280-3M

7,500,000
 •  Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 •  Có điều khiển ( Remote)
 •  Kích thước : D800mm
 •  Công suất: 174W
 •  Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 •  Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 •  Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANHOA5

2,200,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D600mm x R400mm x H130mm x 4 vòng
 • Công suất: 85W
 • Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANTA 16 Hoa

7,800,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D1100mm xH130mm
 • Công suất: 172W
 • Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANTACM-3M

7,500,000
 •  Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 •  Có điều khiển ( Remote)
 •  Kích thước : D800mm
 •  Công suất: 174W
 •  Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 •  Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 •  Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANTADM

7,500,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K – Vàng 3000K – Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D950mm xH130mm
 • Công suất: 72W+2*24W
 • Chất liệu: Viền nhôm, bọc Mica, thả pha lê
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANTAFW12

7,800,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K – Vàng 3000K – Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D1000mm xH130mm
 • Công suất: 96W
 • Chất liệu: Viền nhôm, bọc Mica
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANTAGL-3M

7,500,000
 •  Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 •  Có điều khiển ( Remote)
 •  Kích thước : D800mm
 •  Công suất: 174W
 •  Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 •  Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 •  Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn LED Trần Trang Trí 3 Màu OP-ANTAHOA6

2,200,000
 • Ánh sáng : 3 chế độ màu ( Trắng 6500K - Vàng 3000K - Trung tính 4000K)
 • Có điều khiển ( Remote)
 • Kích thước : D600mm xH130mm x 5 vòng
 • Công suất: 85W
 • Chất liệu: Viền kim loại, bọc Mica
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An
 • Bảo hành: 02 năm