Showing 33–48 of 54 results

Danh mục
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-T8562

450,000
💯 Công suất : 8W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*250*60mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-V3340

470,000
💯 Công suất : 8W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*280*60mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-X0086

380,000
💯 Công suất : 8W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:270*100*60mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-Y9465

470,000
💯 Công suất : 8W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:270*60*60mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Cây Đàn B001ASV

396,000
💯 Công suất : 20W 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 310*120*50mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Con Bướm B036ASV

499,000
💯 Công suất : 15W 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 340*220*50mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Con Cá B039ASV

461,000
💯 Công suất : 20W 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 300*200*50mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Con Công B038ASV

332,000
💯 Công suất : 16W 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 190*220*50mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Con Hươu B040ASV

461,000
💯 Công suất : 20W 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 250*250*50mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Thang Đen B004D

288,000
💯 Công suất : 6W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 200*95*40mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Thang Trắng B004T

288,000
💯 Công suất : 6W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước: 200*95*40mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Thoi DT-002T

580,000
💯 Công suất : 5W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện kết hợp sỏi trắng, cây xanh nhựa 💯 Chống nước , Chống bụi: IP66 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*250mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Thoi DT-003T

590,000
💯 Công suất : 5W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện kết hợp sỏi trắng, cây xanh nhựa 💯 Chống nước , Chống bụi: IP66 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*250mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Tim DT-001T

580,000
💯 Công suất : 5W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện kết hợp sỏi trắng, cây xanh nhựa 💯 Chống nước , Chống bụi: IP66 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*250mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Tròn DT-005T

590,000
💯 Công suất : 5W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện kết hợp sỏi trắng, cây xanh nhựa 💯 Chống nước , Chống bụi: IP66 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*250mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hình Vuông DT-004T

590,000
💯 Công suất : 5W 💯 Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện kết hợp sỏi trắng, cây xanh nhựa 💯 Chống nước , Chống bụi: IP66 💯 Ánh sáng: Vàng 💯 Kích thước:250*250mm 💯 Bảo hành : 2 năm 💯 Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An