Tình trạng giảm thị lực do thiết kế chiếu sáng cho phòng học không đạt chuẩn đang trở thành mối lo ngại lớn

Tình trạng giảm thị lực do thiết kế chiếu sáng cho phòng học không đạt chuẩn đang trở thành mối lo ngại lớn