Thiết kế chiếu sáng cho phòng khách

Sử dụng sai loại đèn dẫn đến tình trạng khu vực thừa, khu vực thiếu ánh sáng