Thiết kế chiếu sáng cho phòng khách

Màu sơn tường tối cần bố trí nhiều ánh sáng và ngược lại