Hiển thị 25–36 của 75 kết quả

Danh mục
Nơi nhập dữ liệu
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-D020

2,500,000
 •  Công suất : MAX25W
 •  Vỏ : Đồng, Chao đèn thủy tinh
 •  Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng
 •  Kích thước: H500mm
 •  Bảo hành : 2 năm
 •  Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Nơi nhập dữ liệu
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-D021

3,000,000
 • Công suất : MAX25W
 • Vỏ : Đồng, Chao đèn thủy tinh
 • Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng
 • Kích thước: H520mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Nơi nhập dữ liệu
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-D022

2,100,000
 • Công suất : MAX25W
 • Vỏ : Đồng, Chao đèn thủy tinh
 • Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng
 • Kích thước: H500mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-G155

400,000
 • Công suất : MAX25W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao nhựa
 • Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng
 • Kích thước: H180
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-HT835

380,000
 • Công suất : 12W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:200*170*25mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-L6645

380,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:145*32*80mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-MC25

280,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:270*100*60mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-T0015

450,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:250*250*60mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-T8562

450,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:250*250*60mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-V3340

470,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:250*280*60mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-X0086

380,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:270*100*60mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-Y9465

470,000
 • Công suất : 8W
 • Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Acrylic nhựa
 • Ánh sáng: Vàng
 • Kích thước:270*60*60mm
 • Bảo hành : 2 năm
 • Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An