Bình nóng lạnh nên dùng Aptomat loại nào?

Bình nóng lạnh nên dùng Aptomat loại nào?