Bình nóng lạnh nên dùng Aptomat bao nhiêu?

Bình nóng lạnh nên dùng Aptomat bao nhiêu?