Showing 1–16 of 23 results

Danh mục
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 1 Chiều 16AX Zencelo A Màu Đồng Size L

106,700 80,025
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 1 Chiều 16AX Zencelo A Màu Đồng Size M

124,300 93,225
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 1 Chiều 16AX Zencelo A Màu Đồng Size S

84,700 63,525
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 1 Chiều 16AX Zencelo A Màu Trắng Size L

92,400 69,300
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 1 Chiều 16AX Zencelo A Màu Trắng Size M

107,800 80,850
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 1 Chiều 16AX Zencelo A Màu Trắng Size S

66,000 49,500
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Chiều 16AX Zencelo A Màu Đồng Size L

136,400 102,300
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Chiều 16AX Zencelo A Màu Đồng Size S

108,900 81,675
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Chiều 16AX Zencelo A Màu Trắng Size L

122,100 91,575
Thiết kế hiện đại Bề mặt nhựa , lõi đồng. Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Chiều 16AX Zencelo A Màu Trắng Size M

107,800 80,850
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Chiều 16AX Zencelo A Màu Trắng Size S

91,300 68,475
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Cực 20A Zencelo A Màu Đồng Size M

303,600 227,700
Thiết kế hiện đại Bề mặt nhựa , lõi đồng. Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Công Tắc 2 Cực 20A Zencelo A Màu Trắng Size M

250,800 188,100
Thiết kế hiện đại Bề mặt nhựa , lõi đồng. Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Size 2S Màu Đồng Zencelo A

161,700 121,275
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Cắm Đôi 3 Chấu 16A Size 2S Màu Trắng Zencelo A

141,900 106,425
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập
-25%
Đóng

Hạt Ổ Cắm Đơn 2 Chấu 10A Size S Màu Đồng Zencelo A

73,700 55,275
💯 Thiết kế hiện đại 💯 Bề mặt nhựa , lõi đồng. 💯 Bền bỉ, thách thức mọi va đập