Hiển thị 1–12 của 59 kết quả

Danh mục
Đóng

Đèn Trang Trí Tường B075ASV

461,000
? Công suất : 20W ? Ánh sáng: Vàng ? Kích thước: 250*330*50mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
DT-1124
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1124

390,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E14 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước:D150mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
dt-1129
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1129

440,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E14 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước:D150mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1133

560,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H180 x D160mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1136

560,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H180 x D160mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1137

560,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H180 ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1138

560,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H180 ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1140

760,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H300mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1145

760,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H300mm ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-1146

860,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H400xR250 ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-2244

980,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Kim loại sơn tĩnh điện, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H600xR120 ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Đèn Trang Trí Tường Hiện Đại DT-6000

980,000
? Công suất : MAX25W ? Vỏ : Đồng, Chao đèn thủy tinh ? Đui đèn E27 : Ánh sáng Trắng - Vàng ? Kích thước: H600 ? Bảo hành : 2 năm ? Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An