Thiết kế chiếu sáng cho phòng khách

Vì sao cần thiết kế hệ thống chiếu sáng phòng khách cách kỹ lưỡng?