Showing 17–32 of 99 results

Danh mục
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL46

10,304,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL46

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800x1000cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL56 D800

6,952,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL56

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 màu 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : L800xW600cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL63 D1000

19,515,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL63

💯Ánh sáng : Chip LED SMD 4W Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D1000x35cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL65 D900

8,765,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL56

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 màu 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : L900xW700cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL66 D600

5,725,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL66

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 màu 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : L600xW400cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL76 D800

9,865,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL76

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800xH2000cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL77 D1000

16,150,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL77

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D1000xH2800cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL89

9,640,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL89

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800xH800mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL97 D600

8,958,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL97

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D600xH900mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL98 D800

12,595,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL98

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800xH1100mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNDLUX2

8,500,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNDLUX2

💯Ánh sáng : Bóng LED E27 💯Kích thước :  D400xR350xC340 💯Công suất: 96W 💯Chất liệu: Viền Inox mạ Vàng 24K, Thủy tinh Sang Trọng 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNLUX1

6,780,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNLUX1

💯Ánh sáng : Kết hợp bóng đèn E14 Max 25W 💯Kích thước :  D800x450mm 💯Công suất: 96W 💯Chất liệu: Viền Kim loại mạ vàng, Thủy tinh sang trọng 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-012

2,200,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-012

💯Ánh sáng : Chip LED SMD bao quanh viền 💯Kích thước : Có các kích thước
  • D300 : 2.500.000 VNĐ
  • D400: 2.800.000 VNĐ
  • D500: 4.200.000 VNĐ
  • D600: 5.950.000 VNĐ
  • D700: 8.500.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-1908

6,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-1908

💯Ánh sáng : Bóng LED E14 *12 bóng 💯Kích thước : D600mm; H400mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-2210

5,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-2210

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 Màu 💯Kích thước :
  • D600mm*H300mm : 5.800.000 VNĐ
  • D800mm * H300mm: 7.600.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-6070

5,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-6070

💯Ánh sáng : Bóng LED SMD 💯Kích thước :
  • D500mm: 5.500.000 VNĐ
  • D600mm: 6.800.000 VNĐ
  • D800mm: 9.800.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Mạ Vàng ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm