Showing 1–16 of 19 results

Danh mục
-25%
Đóng

 Dây Đôi Nhiều Sợi 2 x 0.75 mm Trần Phú

7,172 5,379
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
-25%
Đóng

 Dây Đôi Nhiều Sợi 2 x 1.0 mm Trần Phú

9,240 6,930
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

 Dây đôi nhiều sợi 2 x 1.5 mm

12,683
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
-25%
Đóng

 Dây đôi nhiều sợi 2×2.5 mm

20,900 15,675
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

 Dây Đôi Nhiều Sợi 2×4 mm Trần Phú

235,125
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

 Dây Đôi Nhiều Sợi 2×6 mm Trần Phú

347,325
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Dây cáp treo 2×10

62,480
Dây cáp đồng Trần Phú chính hãng Độ dài cuộn: 200m Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú Bảo hành 36 Tháng nếu do nhà sản xuất
Nơi nhập dữ liệu
Đóng
Đóng

Dây cáp treo 2×4

29,590
Dây cáp đồng Trần Phú chính hãng Độ dài cuộn: 20m Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú Bảo hành 36 Tháng nếu do nhà sản xuất
Nơi nhập dữ liệu
Đóng
Đóng

Dây cáp treo 2×6

41,052
Dây cáp đồng Trần Phú chính hãng Độ dài cuộn: 200m Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú Bảo hành 36 Tháng nếu do nhà sản xuất
-25%
Nơi nhập dữ liệu
Đóng

Dây cáp treo 2×6

41,800 31,350
Đóng

Dây Đơn Nhiều Sợi 1 x 1.0 mm Trần Phú

302,775
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Dây Đơn Nhiều Sợi 1 x 1.5 mm Trần Phú

447,975
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An
Đóng

Dây Đơn Nhiều Sợi 1 x 10 mm Trần Phú

276,375
✅ Độ dài cuộn: 200m ✅ Hãng sản xuất: Dây điện Trần Phú ✅ Đơn vị cung cấp: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước An