Showing all 9 results

Danh mục
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 300×1200 Ánh Sáng Trắng

585,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 36W 💯  Ánh sáng : Trắng 6000K 💯Kích thước: 300x1200 mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 300×1200 Ánh Sáng Vàng

585,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 36W 💯  Ánh sáng : Vàng 3500K 💯Kích thước: 300x1200 mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 300×300 Ánh Sáng Trắng

260,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 18W 💯  Ánh sáng : Trắng 6000K 💯Kích thước:300x300 mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 300×300 Ánh Sáng Vàng

260,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 18W 💯  Ánh sáng : Vàng 3500K 💯Kích thước:300x300 mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 600×1200 Ánh Sáng Trắng

1,332,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất :72W 💯  Ánh sáng : Trắng 6000K 💯Kích thước: 600x1200 mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 600×1200 Ánh Sáng Vàng

1,332,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất :72W 💯  Ánh sáng : Vàng 3500K 💯Kích thước: 600x1200 mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 600×600 Ánh Sáng Trắng

520,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 48W 💯  Ánh sáng : Trắng 6000K 💯Kích thước: 600 x 600mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 600×600 Ánh Sáng Trắng

507,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 36W 💯  Ánh sáng : Trắng 6000K 💯Kích thước: 600 x 600mm 💯 Bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Tấm Panel 600×600 Ánh Sáng Vàng

520,000
💯Hãng sản xuất: ANTA LIGHTING 💯 Công suất : 48W 💯  Ánh sáng : Vàng 3500K 💯Kích thước: 600 x 600mm 💯 Bảo hành: 24 tháng