Hiển thị 1–12 của 45 kết quả

Danh mục
-42%
Đóng

Aptomat MCB 1P 06A – 40A 4,5kA Schneider

56,14481,664
 • Tiêu chuẩn : IEC 898
 • Đường cong loại : C
 • Số pha : 1 pha
 • Dòng cắt định mức : 4,5kA
 • Điện áp định mức : 6A - 40A
-48%
Đóng

Aptomat MCB 1P 40A – 63A 6kA Schneider

120,120145,860
 • Số cực: 1P
 • Dòng định mức: 40A - 63A
 • Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1
-42%
Đóng

Aptomat MCB 1P 50A – 63A 4,5kA Schneider

132,704
 • Tiêu chuẩn : IEC 898
 • Đường cong loại : C
 • Số pha : 1 pha
 • Dòng cắt định mức : 4,5kA
 • Điện áp định mức : 50A - 63A
-48%
Đóng

Aptomat MCB 1P 6A – 32A 6kA Schneider

97,240
 • Số cực: 1P
 • Dòng định mức: 6A - 32A
 • Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1
-48%
Đóng

Aptomat MCB 2P 40A – 63A 6kA Schneider

328,900460,460
 • Số cực: 2P
 • Dòng định mức: 40A - 63A
 • Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1
-42%
Đóng

Aptomat MCB 2P 50A – 63A 4,5kA Schneider

264,770
 • Tiêu chuẩn : IEC 898
 • Đường cong loại : C
 • Số pha : 2 pha
 • Dòng cắt định mức : 4,5kA
 • Điện áp định mức : 50A - 63A
-48%
Đóng

Aptomat MCB 2P 6A – 32A 6kA Schneider

274,560
 • Số cực: 2P
 • Dòng định mức: 6A - 32A
 • Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1
-42%
Đóng

Aptomat MCB 2P 6A – 40A 4,5kA Schneider

159,500
 • Tiêu chuẩn : IEC 898
 • Đường cong loại : C
 • Số pha : 2 pha
 • Dòng cắt định mức : 4,5kA
 • Điện áp định mức : 6A - 40A
-48%
Đóng

Aptomat MCB 3P 40A – 63A 6kA Schneider

506,220646,360
 • Số cực: 3P
 • Dòng định mức: 40A - 63A
 • Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1
-42%
Đóng

Aptomat MCB 3P 50A – 63A 4,5kA Schneider

424,270
 • Tiêu chuẩn : IEC 898
 • Đường cong loại : C
 • Số pha : 3 pha
 • Dòng cắt định mức : 4,5kA
 • Điện áp định mức : 50A-63A
-48%
Đóng

Aptomat MCB 3P 6A – 32A 6kA Schneider

446,160
 • Số cực: 3P
 • Dòng định mức: 6A - 32A
 • Dòng cắt ngắn mạch: 6kA
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60947-4-1
-42%
Đóng

Aptomat MCB 3P 6A – 40A 4,5kA Schneider

283,910
 • Tiêu chuẩn : IEC 898
 • Đường cong loại : C
 • Số pha : 3 pha
 • Dòng cắt định mức : 4,5kA
 • Điện áp định mức : 6A - 40A