Showing 49–64 of 275 results

Danh mục
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-895

5,900,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-895

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : 3 Vòng
 • D400mm: 5.900.000 VNĐ
 • D600mm: 8.900.000 VNĐ
 • D800mm: 14.500.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-899

8,300,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-899

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : D550mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9006

4,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9006

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : D550mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-902

6,700,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-902

💯Ánh sáng : Bóng LED SMD 💯Kích thước :
 • D600 * H2000mm
💯Chất liệu: Mâm Mạ Vàng ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-903

11,000,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-903

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Dây Thả Hình Hoa D650mm ; H2500mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9061

5,450,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9061

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D650mm : 5.450.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9085

8,700,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9085

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D550mm * H350mm : 7.400.000 VNĐ
 • D650mm * H350mm : 8.700.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9086

6,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9086

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D600mm * H350mm : 6.500.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9087

31,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9087

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : D800mm * H2500mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9089

18,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9086

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D1200mm * H1000mm : 18.500.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9092

5,950,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9092

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D600mm * R600mm : 5.950.000 VNĐ
 • D600mm * R800mm : 8.500.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9093

6,200,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9093

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D600mm * R600mm : 6.200.000 VNĐ
 • D800mm * R600mm: 7.800.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9095

5,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9095

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D600mm * R600mm : 5.800.000 VNĐ
 • D800mm * R600mm: 7.800.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9145

10,900,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-7980

💯Ánh sáng : Bóng LED E14 💯Kích thước :
 • D1000 * H350mm
💯Chất liệu: Mâm Mạ Vàng ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9149

4,650,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9149

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D450mm : 4.650.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-9166

2,550,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-9166

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D500mm : 2.550.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm