Showing 33–48 of 275 results

Danh mục
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNDLUX10

7,300,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNDLUX10

💯Ánh sáng : Led thanh SMD 💯Kích thước :  D1000xR350xC340 💯Công suất: 96W 💯Chất liệu: Viền Inox mạ Vàng 24K, Thủy tinh Sang Trọng 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNDLUX2

8,500,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNDLUX2

💯Ánh sáng : Bóng LED E27 💯Kích thước :  D400xR350xC340 💯Công suất: 96W 💯Chất liệu: Viền Inox mạ Vàng 24K, Thủy tinh Sang Trọng 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNLUX1

6,780,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-ROUNLUX1

💯Ánh sáng : Kết hợp bóng đèn E14 Max 25W 💯Kích thước :  D800x450mm 💯Công suất: 96W 💯Chất liệu: Viền Kim loại mạ vàng, Thủy tinh sang trọng 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-012

2,200,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-012

💯Ánh sáng : Chip LED SMD bao quanh viền 💯Kích thước : Có các kích thước
 • D300 : 2.500.000 VNĐ
 • D400: 2.800.000 VNĐ
 • D500: 4.200.000 VNĐ
 • D600: 5.950.000 VNĐ
 • D700: 8.500.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-1908

6,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-1908

💯Ánh sáng : Bóng LED E14 *12 bóng 💯Kích thước : D600mm; H400mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-2210

5,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-2210

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 Màu 💯Kích thước :
 • D600mm*H300mm : 5.800.000 VNĐ
 • D800mm * H300mm: 7.600.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-6070

5,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-6070

💯Ánh sáng : Bóng LED SMD 💯Kích thước :
 • D500mm: 5.500.000 VNĐ
 • D600mm: 6.800.000 VNĐ
 • D800mm: 9.800.000 VNĐ
💯Chất liệu: Mâm Mạ Vàng ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-7980

8,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-7980

💯Ánh sáng : Bóng LED E14 💯Kích thước :
 • D800 * H550mm
💯Chất liệu: Mâm Mạ Vàng ,Thủy tinh Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-802

8,800,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-802

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • H: 1400mm, D550mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-803

8,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-803

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước :
 • D550mm * H1500mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-808

6,600,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-808

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • H: 600mm, D550mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-809

6,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-809

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • H: 1040mm, D550mm
 • H:1200mm, D650mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-811

4,400,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-811

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • H: 600mm, D550mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-816

7,500,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-816

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • H: 1200mm, L200mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-817

6,700,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-817

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • L: 1200mm, R:200mm,H:860mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê PL-820

6,700,000

Đèn Chùm Pha Lê PL-820

💯Ánh sáng : Bóng Đèn Chiếu Sáng LED 💯Kích thước : Có Thể Đặt Riêng Kích Thước
 • D: 550mm, R:550mm,H:900mm
💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm