Showing 17–32 of 275 results

Danh mục
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL146 H120

5,531,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL146

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : D800xH120 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL147 H150

6,577,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL147

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : D800xH150 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL21 D800

7,930,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL12

💯Ánh sáng : Bóng đèn LED đui E14 💯Kích thước : D800x600mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL23 D800

6,785,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL23

💯Ánh sáng : Bóng đèn LED đui E14 💯Kích thước : D800x350mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL32 D1000

9,785,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL32

💯Ánh sáng : Bóng đèn LED đui E14 💯Kích thước : D1000x350mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL36 D800

11,484,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL36

💯Ánh sáng : Chip LED SMD 4W Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800x35cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL46

10,304,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL46

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800x1000cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL56 D800

6,952,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL56

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 màu 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : L800xW600cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL63 D1000

19,515,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL63

💯Ánh sáng : Chip LED SMD 4W Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D1000x35cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL65 D900

8,765,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL56

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 màu 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : L900xW700cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL66 D600

5,725,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL66

💯Ánh sáng : Bóng LED 3 màu 35W Trắng 6500K / Vàng 3500K/ Trung tính 4000K 💯Kích thước : L600xW400cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL76 D800

9,865,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL76

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800xH2000cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL77 D1000

16,150,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL77

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D1000xH2800cm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL89

9,640,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL89

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800xH800mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL97 D600

8,958,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL97

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D600xH900mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm
Đóng

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL98 D800

12,595,000

Đèn Chùm Pha Lê DT-PL98

💯Ánh sáng : Bóng LED GU10 36W  Trắng 6500K / Vàng 3500K 💯Kích thước : D800xH1100mm 💯Chất liệu: Mâm Inox ,Thủy tinh K9 Sang Trọng 💯 Diện tích chiếu sáng: 15 - 30m2 💯Thương hiệu: Anta Lighting 💯Nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Phước An 💯Bảo hành: 02 năm