Showing 1–16 of 18 results

Danh mục
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 12W Nổi Tròn Trắng

127,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Trắng 6500K 💯 Công suất: 12W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 170mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 12W Nổi Tròn Vàng

127,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 12W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 170mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
-40%
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 12W Nổi Tròn Vàng (Sao chép)

212,000 127,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 12W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 170mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 12W Nổi Vuông Trắng

129,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Trắng 6000K 💯 Công suất: 12W; 💯 Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 170mm; Chiều rộng: 170mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 12W Nổi Vuông Vàng

129,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 12W; 💯 Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 170mm; Chiều rộng: 170mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 18W Nổi Tròn Trắng

164,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Trắng 6500K 💯 Công suất: 18W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 220mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 18W Nổi Tròn Vàng

164,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3000K 💯 Công suất: 18W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 220mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 18W Nổi Vuông Vàng

170,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 18W; 💯 Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 220mm; Chiều rộng: 220mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 18W Nổi VuôngTrắng

170,000
Quang thông: 600 lm Màu sắc: Trắng 6500K Công suất: 18W; Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 220mm; Chiều rộng: 220mm  Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ  Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING  Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 24W Nổi Tròn Trắng

250,000
Quang thông: 600 lm Màu sắc: Trắng 6500K Công suất: 24W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 300mm  Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ  Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING  Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 24W Nổi Tròn Vàng

250,000
💯Quang thông: 600 lm 💯Màu sắc: Vàng 3000K 💯Công suất: 24W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 300mm  💯Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ  💯Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING  💯Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 24W Nổi Vuông Trắng

250,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Trắng 6000K 💯 Công suất: 24W; 💯 Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 300mm; Chiều rộng: 300mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 24W Nổi Vuông Vàng

250,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 24W; 💯 Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 300mm; Chiều rộng: 300mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 6W Nổi Tròn Trắng

87,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Trắng 6000K 💯 Công suất: 6W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 120mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn LED Ốp Trần 6W Nổi Tròn Vàng

87,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 6W; Chiều cao : 35mm ;Đường Kính: 120mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng
Đóng

Đèn Led Ốp Trần 6W Nổi Vuông Trắng

91,000
💯 Quang thông: 600 lm 💯 Màu sắc: Vàng 3500K 💯 Công suất: 6W; 💯 Chiều cao : 35mm; Chiều dài: 120mm; Chiều rộng: 120mm 💯 Tuổi thọ chip led: 50.000 giờ 💯 Thương hiệu/Xuất xứ: ANTA LIGHTING 💯 Thời gian bảo hành: 24 tháng