Tránh chọn aptomat tổng có định mức dòng điện quá cao, quá thấp so với hệ thống điện 

Tránh chọn aptomat tổng có định mức dòng điện quá cao, quá thấp so với hệ thống điện