Nên lắp đặt các aptomat nhánh cho từng phòng riêng biệt

Nên lắp đặt các aptomat nhánh cho từng phòng riêng biệt