Tránh lắp đặt các thiết bị điện tại những nơi ẩm ướt

Tránh lắp đặt các thiết bị điện tại những nơi ẩm ướt